İstinye Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi YÖK tarafından kurulmuştur. Merkezin öncelikli amacı, Medya ve Toplum ilişkisini daha sağlıklı hale getirmek ve İstinye Üniversitesi’nin kamu yararına yönelik bilgi ve materyal üretmesini sağlamaktır.

 

Merkezin Vizyonu

Merkezin vizyonu şunlardır:

 • Üniversite disiplini altında, medya ve kitle iletişimi alanları ile ilgili bilimsel araştırmalar yapıp her türlü medya ve iletişim uygulamasını üniversite stüdyosunda gerçekleştirmek; dijital mecrada yayıncılık örnekleri üreterek kamu yayıncılığı hizmetine katkıda bulunmak; bu konudaki disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek; danışmanlık hizmeti vermek; bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek; bilimsel araştırmalar yapıp nitelikli medya ürünlerinin üretilmek; medya okuryazarlığı ve medya etiği başta olmak üzere medya araştırmaları konusundaki literatüre katkıda bulunmak.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak; lisansüstü eğitimde kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak; bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.
 • Diğer üniversite, kamu ve medya kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak medya mecralarını oluşturmak, donanım ve verileri sağlamak.

 

 

Merkezin Misyonu

Merkezin misyonu şunlardır:

 • Medya ve kitle iletişimi alanında dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, bu konuda teknik ve nitel araştırmalar yapmak, bunları yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Toplum ile medya arasındaki ilişkide kanaat önderi olarak konumlanmak ve bilimsel veri üretmek.
 • Kamuoyunu ilgilendiren, yayıncılık ve iletişim temalı konularda nitelikli bilgi üretmek, bunları paylaşmak ve medya okuryazarlığına katkıda bulunmak.
 • Üniversite, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek.
 • Üniversite bünyesinde yükseköğretimin amaç, ilke ve hedefleri doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak televizyon yayınları yaparak kamu hizmeti yayıncılığı konusunda örnekler üretmek.
 • Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, bu amaçla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı, görüntülü ve dijital ortamlarda yayınlar hazırlamak.
 • Ulusal ve uluslararası kitle iletişim kuruluşları ile işbirliği yapmak.
 • Alanında uzmanlaşmış medya araştırmacıları ve medya profesyonelleri yetiştirmek.